Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Προσωπικά Δεδομένα

Προς τα μέλη του Συνδέσμου μας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR ( ΕΕ 2016/679 ) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΣΕΕΑΕ έχει δεσμευθεί σε ένα σχέδιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από  την 25η Μαΐου του 2018.

Όλα τα μέλη μας – επιχειρηματίες έμποροι αυτοκινήτων θα πρέπει επίσης να συμμορφωθείτε με τις διατάξεις του Κανονισμού ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων με :

·    Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

·    Συνεχή αναμόρφωση των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων.

·    Συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σας σε θέματα διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

·   Υποστήριξη των υποκειμένων που θέλουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους σε σχέση με την διασφάλιση της νομιμότητας επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

·     Διασφάλιση ότι όλοι οι συνεργάτες και τα μέλη του Συνδέσμου μας έχετε συμμορφωθεί  με το Νέο Κανονισμό.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις σας ή για την νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων σας  που απορρέουν από αυτά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  p_rizos@otenet.gr

 

Εκ της Διοικήσεως

Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies