Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Προηγούμενες Διοικήσεις

3 Απριλίου 1974 – 18 Ιουνίου 1975

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Σταυριανός Ιουστίνος
Αντιπρόεδρος Θεοφιλάτος Χαράλαμπος
Γεν. Γραμματέας Μαρίνος Ηλίας
Ταμίας Τότσης Ελευθέριος
Μέλος Βερούτης Δημήτριος
Μέλος Κοντόπουλος Σάββας
Μέλος Στρατηγού Στέλλα
   

18 Ιουνίου 1975 – 28 Ιουνίου 1976

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Σταυριανός Ιουστίνος
Αντιπρόεδρος Δρέττας Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας Μαρίνος Ηλίας
Ταμίας Βερούτης Δημήτριος
Μέλος Κοντόπουλος Σάββας
Μέλος Στρατηγού Στέλλα
Μέλος Τουρνικιώτης Σταμάτιος
   

28 Ιουνίου 1976 – 4 Ιουλίου 1977

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Σταυριανός Ιουστίνος
Αντιπρόεδρος Δρέττας Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας Θεοφιλάτος Χαράλαμπος
Ταμίας Φαρινόλα Βασίλειος
Μέλος Κοντόπουλος Σάββας
Μέλος Στρατηγού Στέλλα
Μέλος Τουρνικιώτης Σταμάτιος
   

4 Ιουλίου 1977 – 24 Νοεμβρίου 1978

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Σταυριανός Ιουστίνος
Αντιπρόεδρος Κοντόπουλος Σάββας
Γεν. Γραμματέας Θεοφιλάτος Χαράλαμπος
Ταμίας Φαρινόλα Βασίλειος
Μέλος Κοιλάκος Σταμάτιος
Μέλος Μαθιόπουλος Γεώργιος
Μέλος Μαργαρίτης Γεώργιος
   

24 Νοεμβρίου 1978 – 31 Οκτωβρίου 1979

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Σταυριανός Ιουστίνος
Αντιπρόεδρος Κοντόπουλος Σάββας
Γεν. Γραμματέας Θεοφιλάτος Χαράλαμπος
Ταμίας Φαρινόλα Βασίλειος
Μέλος Κοιλάκος Σταμάτιος
Μέλος Μαθιόπουλος Γεώργιος
Μέλος Μαργαρίτης Γεώργιος
   

31 Οκτωβρίου 1979 – 16 Νοεμβρίου 1979

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Βασιληάς Λουκάς
Αντιπρόεδρος Κουτσουλιέρης Διονύσιος
Γεν. Γραμματέας Αλευράς Παναγιώτης
Ταμίας Παπακωστής Στέφανος
Μέλος Τριανταφυλλόπουλος Κων/νος
Μέλος Θεοφιλάτος Χαράλαμπος
Μέλος Σταυριανός Ιουστίνος
   

16 Νοεμβρίου 1979 – 13 Δεκεμβρίου 1981

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Βασιληάς Λουκάς
Αντιπρόεδρος Θεοφιλάτος Χαράλαμπος
Γεν. Γραμματέας Κουτσουλιέρης Διονύσιος
Ταμίας Παπακώστας Στέφανος
Μέλος Σταυριανός Ιουστίνος
Μέλος Τριανταφυλλόπουλος Κωνσταντίνος
Μέλος Αλευράς Παναγιώτης
   
13 Δεκεμβρίου 1981 – 30 Ιανουαρίου 1983
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Βασιληάς Λουκάς
Αντιπρόεδρος Βιστάκης Φίλιππος
Γεν. Γραμματέας Θεοδωράτος Σπυρίδων
Ταμίας Κουτσουλιέρης Διονύσιος   (έως 13/05/1982)
// Πετιμεζάς Απόστολος   (από 13/05/1982)
Μέλος Πετιμεζάς Απόστολος   (έως 13/05/1982)
// Κουτσουλιέρης Διονύσιος   (από 13/05/1982)
Μέλος Λύρος Αριστοτέλης
Μέλος Ρουσσουνέλος Αναστάσιος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
 
Πρόεδρος Φασόης Σπύρος
Μέλος Δημόπουλος Γεώργιος
Μέλος Ευαγγελινέλης Γρηγόριος
   
30 Ιανουαρίου 1983 – 21 Ιανουαρίου 1985
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Βασιληάς Λουκάς
Αντιπρόεδρος Στάμου Μιχαήλ
Γεν. Γραμματέας Θεοδωράτος Σπυρίδων
Ταμίας Πετιμεζάς Απόστολος
Μέλος Γράβεζας Ιωάννης
Μέλος Λαμπρινούδης Αντώνης
Μέλος Φειδάκης Γεώργιος
Μέλος Σίμος Παναγιώτης
Μέλος Μπαξεβάνης Μιχαήλ
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Βιστάκης Φίλιππος
Μέλος Καρούσου Ευαγγελία
Μέλος Φραγκάκη Ιωάννα
   
21 Ιανουαρίου 1985 – 17 Φεβρουαρίου 1986
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Σίμος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Φειδάκης Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας Θεοδωράτος Σπύρος
Ταμίας Πετιμεζάς Απόστολος
Μέλος Ανδριόπουλος Μίλτος
Μέλος Πιερρουτσάκος Θεόδωρος
Μέλος Αλεκτορίδης Ευάγγελος
Μέλος Βασιληάς Λουκάς
Μέλος Λαμπρινούδης Αντώνης   (έως 03/09/1985)
// Λύρος Αριστοτέλης   (από 03/09/1985 έως 05/11/1985)
// Σαμωνάς Γεώργιος   (από 05/11/1985)
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Κώττης Βασίλειος
Μέλος Φραγκάκη Ιωάννα
Μέλος Σκουντριάνος Νίκος
   
17 Φεβρουαρίου 1986 – 2 Μαΐου 1988
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Λαμπρινούδης Αντώνης
Α’ Αντιπρόεδρος Βασιληάς Λουκάς
Β’ Αντιπρόεδρος Πετιμεζάς Απόστολος
Γεν. Γραμματέας Θεοδωράτος Σπύρος
Ταμίας Φειδάκης Γέωργιος
Μέλος Μπαξεβάνης Μιχάλης
Μέλος Ανδριόπουλος Μίλτος
Μέλος Σίμος Παναγιώτης
Μέλος Πιερρουτσάκος Θεόδωρος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Κώττης Βασίλειος
Μέλος Φραγκάκη Ιωάννα
Μέλος Σκουντριάνος Νίκος
   
2 Μαΐου 1988 – 16 Μαΐου 1990
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Πετιμεζάς Απόστολος
Α’ Αντιπρόεδρος Λύρος Αριστοτέλης   (έως 29/11/1988)
// Κωνσταντινίδης Βασίλειος   (από 29/11/1988)
Β’ Αντιπρόεδρος Ρουσσουνέλος Αναστάσιος   (έως 29/11/1988)
// Στασινόπουλος Χρήστος    (από 29/11/1988)
Γεν. Γραμματέας Πιερουτσάκος Θεόδωρος   (έως 15/11/1988)
// Κωνσταντινίδης Βασίλειος   (από 15/11/1988 έως 29/11/1988)
// Σαμωνάς Γεώργιος   (από 29/11/1988)  
Ταμίας Φραγκάκη Ιωάννα
Μέλος Σαμωνάς Γεώργιος   (έως 29/11/1988)
// Λύρος Αριστοτέλης   (από 29/11/1988)
Μέλος Σίμος Παναγιώτης   (έως 31/05/1988)
// Τσάτσης Ελευθέριος   (από 31/05/1988)
Μέλος Μπαξεβάνης Μιχάλης
Μέλος Τσιβελεκίδης Αρκάδιος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Στάμου Μιχάλης
Μέλος Κονάχος Κων/νος
Μέλος Θεοδωράτος Σπυρίδων
   
16 Μαϊου 1990 – 7 Οκτωβρίου 1992
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Κολοκοτρώνης Γεώργιος
Α’ Αντιπρόεδρος Κυράτσος Κωνσταντίνος
Β’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Γεν. Γραμματέας Σαμωνάς Γέωργιος
Ταμίας Φελλάς Χρύσανθος
Μέλος Αλιβιζάτος Κωνσταντίνος
Μέλος Λάλλας Νικόλαος
Μέλος Κωνσταντινίδης Βασίλειος
Μέλος Στασινόπουλος Χρήστος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Μέλος Κυρόγλου Απόστολος
Μέλος Μιχαηλίδης Εμμανουήλ
   
7 Οκτωβρίου 1992 - 25 Ιανουαρίου 1995
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Κολοκοτρώνης Γεώργιος
Α’ Αντιπρόεδρος Στασινόπουλος Χρήστος
Β’ Αντιπρόεδρος Λάλλας Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας Φελλάς Χρύσανθος
Ταμίας Κυράτσος Κωνσταντίνος
Μέλος Κωνσταντινίδης Βασίλειος
Μέλος Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Μέλος Αλιβιζάτος Κωνσταντίνος
Μέλος Βασιληάς Λουκάς
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Σαμωνάς Γεώργιος
Μέλος Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Μέλος Φραγκάκη Ιωάννα
   
Αντιπρόσωποι μας, στην Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος
Μέλος του Δ.Σ. Βασιληάς Λουκάς
Μέλος του Δ.Σ. Σίμος Παναγιώτης
Μέλος του Δ.Σ. Στασινόπουλος Χρήστος
   
25 Ιανουαρίου 1995 – 19 Μαϊου 1997
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Κολοκοτρώνης Γεώργιος
Α’ Αντιπρόεδρος Βασιληάς Λουκάς
Β’ Αντιπρόεδρος Στασινόπουλος Χρήστος
Γεν. Γραμματέας Φελλάς Χρύσανθος
Ταμίας Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Μέλος Μπαξεβάνης Μιχάλης
Μέλος Σαμωνάς Γεώργιος
Μέλος Λάλλας Νικόλαος
Μέλος Αλιβιζάτος Κωνσταντίνος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Μέλος Σαμωνάς Γεώργιος
Μέλος Φραγκάκη Ιωάννα
   
Αντιπρόσωποι μας, στην Ομοσπονδία
Μέλος του Δ.Σ. Κολοκοτρώνης Γεώργιος
Μέλος του Δ.Σ. Μπαξεβάνης Μιχάλης
   
19 Μαϊου 1997 - 28 Απριλίου 1999
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Κολοκοτρώνης Γεώργιος   (έως 19/02/1998)
// Βασιληάς Λουκάς   (από 19/02/1988)
Α’ Αντιπρόεδρος Μπαξεβάνης Μιχάλης
Β’ Αντιπρόεδρος Βασιληάς Λουκάς   (έως 19/02/1998)
// Στασινόπουλος Χρήστος   (από 19/02/1998)
Γεν. Γραμματέας Φελλάς Χρύσανθος
Ταμίας Κιοσέογλου Κυριάκος
Μέλος Στασινόπουλος Χρήστος   (έως 19/02/1998)
// Σίμος Παναγιώτης   (από 19/02/1998)
Μέλος Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Μέλος Αδαμόπουλος Δημήτριος
Μέλος Λαμπρινούδης Αντώνιος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Μέλος Κυργούσιος Γεώργιος
Μέλος Μιχαηλίδης Εμμανουήλ
   
Αντιπρόσωποι μας, στην Ομοσπονδία
Μέλος του Δ.Σ. Μπαξεβάνης Μιχάλης
Μέλος του Δ.Σ. Βασιληάς Λουκάς
Μέλος του Δ.Σ. Κολοκοτρώνης Γεώργιος
   
28 Απριλίου 1999 - 21 Μαρτίου 2001
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Φελλάς Χρύσανθος
Α’ Αντιπρόεδρος Μπαξεβάνης Μιχάλης
Β’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Γεν. Γραμματέας Κυράτσος Κων/νος
Ταμίας Κιοσέογλου Κυριάκος
Μέλος Σαμωνάς Γεώργιος
Μέλος Καλογερόπουλος Ανδρέας
Μέλος Κολέτσας Θεόφιλος
Μέλος Φουρναρίδης Κων/νος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Στασινόπουλος Χρήστος
Μέλος Ράλλης Ελευθέριος
Μέλος Κυργούσιος Γεώργιος
   
 Αντιπρόσωποι μας, στην Ομοσπονδία
Μέλος του Δ.Σ. Μπαξεβάνης Μιχάλης
Μέλος του Δ.Σ. Στασινόπουλος Χρήστος
   
Αντιπρόσωποι μας, στην ΕΣΕΕ  
Οικονομικός Επόπτης της ΕΣΕΕ Μπαξεβάνης Μιχάλης      (Από το 2000)
   
21 Μαρτίου 2001 - 31 Μαρτίου 2004
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Βασιληάς Λουκάς
Α’ Αντιπρόεδρος Σαμωνάς Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος Φουρναρίδης Κων/νος
Γεν. Γραμματέας Κυράτσος Κωνσταντίνος
Ταμίας Καποδίστρια Βικτωρία
Μέλος Μπαξεβάνης Μιχάλης
Μέλος Φελλάς Χρύσανθος
Μέλος Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Μέλος Στασινόπουλος Χρήστος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Ράλλης Ελευθέριος
Μέλος Παπάζογλου Νικόλαος
Μέλος Ψαλλίδας Βασίλειος
   
Αντιπρόσωποι μας, στην Ομοσπονδία
Μέλος του Δ.Σ. Μπαξεβάνης Μιχάλης
Μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
   
Αντιπρόσωποι μας, στην ΕΣΕΕ  
Οικονομικός Επόπτης της ΕΣΕΕ Μπαξεβάνης Μιχάλης         (Έως 2003) & (Από 2004 μέλος του Δ.Σ.)
   
31 Μαρτίου 2004 - 28 Μαρτίου 2007
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Φελλάς Χρύσανθος
Α’ Αντιπρόεδρος Μπαξεβάνης Μιχάλης
Β’ Αντιπρόεδρος Ευτυχιάδης Χρήστος
Γεν. Γραμματέας Κυράτσος Κωνσταντίνος
Ταμίας Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Μέλος Βασιληάς Λουκάς
Μέλος Σαμωνάς Γεώργιος
Μέλος Στασινόπουλος Χρήστος
Μέλος Φουρναρίδης Κων/νος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Ράλλης Ελευθέριος
Μέλος Παπάζογλου Νικόλαος
Μέλος Ηριώτης Σωτήριος
   
Αντιπρόσωποι μας, στην Ομοσπονδία
Μέλος του Δ.Σ. Μπαξεβάνης Μιχάλης
   
Αντιπρόσωποι μας, στην ΕΣΕΕ  
Μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΕΕ Μπαξεβάνης Μιχάλης       (Έως και το 2006) 
   
28 Μαρτίου 2007 - 18 Ιουνίου 2007
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Βασιληάς Λουκάς
Α’ Αντιπρόεδρος Θεοδωράτος Σπύρος
Β’ Αντιπρόεδρος Φουρναρίδης Κων/νος
Γεν. Γραμματέας Σαρηγιάννης Αλέξανδρος
Ταμίας Σαμωνάς Γεώργιος
Μέλος Δασκαλόπουλος Θεόδωρος
Μέλος Κασαβέτης Δημήτριος
Μέλος Κόκκινος Δημήτριος
Μέλος Μπαξεβάνης Μιχάλης
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Ράλλης Ελευθέριος
Μέλος Πετιμεζάς Απόστολος
Μέλος Στασινόπουλος Γεώργιος
   
Αντιπρόσωποι μας, στην Ομοσπονδία
Μέλος του Δ.Σ. Μπαξεβάνης Μιχάλης
   
18 Ιούνιου 2007 - 31 Μαΐου 2010
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Πετιμεζάς Απόστολος
Α’ Αντιπρόεδρος Κυράτσος Κων/νος
Β’ Αντιπρόεδρος Φουρναρίδης Κων/νος   (έως 07/07/2009)
// Τσιβελεκίδης Αρκάδιος   (από 07/07/2009 έως 16-03-2010)
// Φελλάς Χρύσανθος   (από 16/03/2010)
Γεν. Γραμματέας Κεράτσας Κων/νος
Ταμίας Ζαφειράκης Νικόλαος   (έως 15/04/2008)
// Ηρειώτης Αθανάσιος   (από 15/04/2008)
Μέλος Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Μέλος Μερκουράκης Ιωάννης
Μέλος Μπαξεβάνης Μιχάλης
Μέλος Φελλάς Χρύσανθος   (έως 16/03/2010)
// Σαμωνάς Γεωργιός   (από 16/03/2010)
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Ράλλης Ελευθέριος
Μέλος Στασινόπουλος Γεώργιος
Μέλος Ψαλλίδας Βασίλειος
   
Αντιπρόσωποι μας, στην Ομοσπονδία
Μέλος του Δ.Σ. Μπαξεβάνης Μιχάλης
   
31 Μαΐου 2010 - 20 Νοεμβρίου 2013
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Πετιμεζάς Απόστολος
Α' Αντιπρόεδρος Τσιβελεκίδης Αρκάδιος   (έως 12/07/2011)
// Μπαξεβάνης Μιχάλης   (από 12/07/2011)
Β' Αντιπρόεδρος Καλατζής Γρηγόρης
Γεν. Γραμματέας Κεράτσας Κων/νος
Ταμίας Κυράτσος Κων/νος
Μέλος Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Μέλος Μερκουράκης Ιωάννης
Μέλος Μπαξεβάνης Μιχάλης   (έως 12/07/2011)
// Μητρόπουλος Παναγιώτης   (από 12/07/2011)
Μέλος Τουλίτσης Κων/νος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Ράλλης Ελευθέριος
Μέλος Στασινόπουλος Γεώργιος
Μέλος Φουρναρίδης Κων/νος
   
Αντιπρόσωποι μας, στην Ομοσπονδία
Μέλος του Δ.Σ. Μπαξεβάνης Μιχάλης
Μέλος του Δ.Σ. Κεράτσας Κων/νος
   
20 Νοεμβρίου 2013 - 20 Νοεμβρίου 2016
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Πετιμεζάς Απόστολος
Α' Αντιπρόεδρος Μπαξεβάνης Μιχάλης
Β' Αντιπρόεδρος Κεράτσας Κων/νος
Γεν. Γραμματέας Κυράτσος Κων/νος
Ταμίας Στασινόπουλος Γεώργιος   (έως 17/06/2014)
// Μητρόπουλος Παναγιώτης   (από 17/06/2014)
Μέλος Μερκουράκης Ιωάννης
Μέλος Μητρόπουλος Παναγιώτης   (έως 17/06/2014)
// Σαρηγιάννης Αλέξανδρος   (από 17/06/2014)
Μέλος Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Μέλος Σολακιάν Χρήστος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Ράλλης Ελευθέριος
Μέλος Κανακάρης Γρηγόρης
Μέλος Ψαλλίδας Δημήτριος
   
Αντιπρόσωποι μας, στην Ομοσπονδία
Μέλος του Δ.Σ. Μπαξεβάνης Μιχάλης
Μέλος του Δ.Σ. Κεράτσας Κων/νος
Μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
   
21 Νοεμβρίου 2016 - 26 Νοεμβρίου 2019
 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Πρόεδρος Κωνσταντινίδης Ευριπίδης
Α' Αντιπρόεδρος Μπαξεβάνης Μιχάλης
Β' Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνου Κων/νος
Γεν. Γραμματέας Κυράτσος Κων/νος
Ταμίας Μητρόπουλος Παναγιώτης
Μέλος Μερκουράκης Ιωάννης
Μέλος Κεράτσας Κων/νος
Μέλος Ευκαρπίδης Ελευθέριος   (έως 22-5-2018)
// Τροβάς Διονύσιος   (από  22-5-2018)
Μέλος Σολακιάν Χρήστος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Κωνσταντίνου Δημήτριος
Μέλος Πετιμεζάς Απόστολος
Μέλος Αγγελόπουλος Σταύρος
   
Αντιπρόσωποι μας, στην Ομοσπονδία
Μέλος του Δ.Σ. Μπαξεβάνης Μιχάλης
   
27 Νοεμβρίου 2019 - 26 Νοεμβρίου 2022
   
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)  
Πρόεδρος Κυράτσος Κων/νος
Α' Αντιπρόεδρος Μπαξεβάνης Μιχάλης
Β' Αντιπρόεδρος Κεράτσας Κων/νος
Γεν. Γραμματέας Σμπαρούνης Κων/νος
Οικονομικός Επόπτης Μητρόπουλος Παναγιώτης
Μέλος Σολακιάν Χρήστος
Μέλος Δεδούσης Θεόδωρος
Μέλος Κωνσταντινίδης Μιχάλης
Μέλος Κωνσταντίνου Κων/νος
   
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Πρόεδρος Πετιμεζάς Απόστολος
Μέλος Κωνσταντίνου Δημήτριος
Μέλος Σαράντος Δημήτριος
   
Αντιπρόσωποι μας, στην Ομοσπονδία
Α' Αντιπρόεδρος του Δ/Σ Μπαξεβάνης Μιχάλης
   
   
   

Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies