Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
49 χρόνια ΣΕΕΑΕ

Ιδρύθηκε το 1974 με την επωνυμία ''Σωματείο Εμπόρων Αυτοκινήτων Σ.Ε.Α.'' με έδρα την Αθήνα. Άρχισε ενεργή δράση το 1979, συνεχίζει αδιάκοπα έως σήμερα, ως μόνος πανελλαδικός φορέας το έργο της προστασίας των συμφερόντων του Έλληνα εμπόρου, dealer & εισαγωγέα αυτοκινήτων, που δεν λειτουργεί ως αντιπρόσωπος εργοστασίου, αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων καταναλωτών και την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Η πορεία του μέχρι σήμερα στηρίχθηκε σε αφιλοκερδή δραστηριότητα μελών των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων, που έδωσαν το οργανωτικό και αγωνιστικό παρόν όποτε τους ζητήθηκε, ανεξάρτητα θέσης στο Δ.Σ.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τροποποίηση του καταστατικού του, έγινε πανελλαδικός και η επωνυμία του πλέον είναι ''Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος Σ.Ε.Ε.Α.Ε.'' Κάθε τοπικός σύνδεσμος μπορεί να εκφράζει κάποιες κοινές ιδιαιτερότητες συμφερόντων, δεν μπορεί όμως να έχει την απήχηση και το αποτέλεσμα των ενεργειών ενός πανελλαδικού φορέα.

Υπάρχει πρόσβαση και απ' ευθείας ενημέρωση απ' όλα τα Υπουργεία, που είναι σχετικά με τον κλάδο του αυτοκινήτου (Υπ. Οικονομικών, Υπ. Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων, Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). Συμμετέχει σε επιτροπές συζήτησης για θέματα που μας αφορούν, ενώ στελέχη του Δ.Σ. προσπαθούν μέσω επαφών με κυβερνητικά στελέχη, να ξεκαθαρίσουν το νομικό καθεστώς γύρω από την εκάστοτε προβληματική νομοθεσία.

Σε κάθε εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του ΣΕΕΑΕ, εκλέγονται και αντιπρόσωποι, για να τον εκπροσωπήσουν στις Ανώτερες Εμπορικές Οργανώσεις. Την Δευτεροβάθμια Οργάνωση ''Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, 'Ομορων Νήσων & Νήσων Αιγαίου Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α'' και την Τριτοβάθμια Εμπορική Οργάνωση ''Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ΕΣΕΕ'', στις οποίες ο Σύνδεσμος δεν συμμετέχει μόνο ως απλό μέλος, αλλά τα εκλεγμένα του μέλη, εκλέγονται και μέλη των Διοικήσεων αυτών των Ανωτέρων Εμπορικών Οργανώσεων.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η με οποιοδήποτε πρόσφορο και νόμιμο μέσο ενίσχυση της δραστηριότητας που ασκούν τα μέλη του, η εξυπηρέτηση, προστασία και προαγωγή των κοινών ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ τους και η προάσπιση, υποστήριξη και επίλυση των προβλημάτων και ζητημάτων του κλάδου τους με την υποστήριξη θέσεών τους, ενώπιον των αρχών και των αρμοδίων φορέων εσωτερικού και εξωτερικού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του και υλοποίηση του σκοπού του, ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με Νομικούς, με άριστη γνώση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, με διακεκριμένους Οικονομολόγους για φορολογικά και φοροτεχνικά θέματα και εξειδικευμένους συνεργάτες με άριστη γνώση των εμπορικών, τελωνειακών και ασφαλιστικών θεμάτων.

Η συμμετοχή του καθενός εμπόρου στο Σύνδεσμο είναι απαραίτητη. Οι εποχές αλλάζουν, ο χώρος του αυτοκινήτου δεν έχει πια περιθώριο για μεμονωμένες παρουσίες. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Το συμφέρον της επιχείρησής μας, περνά μέσα από την προστασία του συμφέροντος όλων των Ελλήνων εμπόρων αυτοκινήτων, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του Σ.Ε.Ε.Α.Ε.

Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies