Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Για τα μέλη του ΣΕΕΑΕ

Στις σελίδες αυτές θα δείτε, το καταστατικό του Συνδέσμου μας, το επίσημο σήμα του ΣΕΕΑΕ και το ειδικό βιβλίο περιθωρίου κέρδους, άρθρο 36α.


Καταστατικό του ΣΕΕΑΕ
Σήμα του ΣΕΕΑΕ
Ειδικό βιβλίο του 36Α
24/05/2000
Καταστατικό του Σ.Ε.Ε.Α.Ε.
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies