Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Ευρωπαϊκή Ένωση

Σ' αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ, Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα υπομνήματα και τις καταγγελίες του Συνδέσμου μας, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο μας καθώς και τον χώρο του αυτοκινήτου σε όλη την Ευρώπη.


Υπομνήματα - Καταγγελίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κανονισμοί Ε.Ε.
Νομοθεσία Ε.Ε.
Αποφάσεις Δ.Ε.Κ.
05/05/2014
Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ΣΕΕΑΕ για την υπόθεση 2002/2098
Πρόσθετα ποσοστά απομείωσης για χλμ. Νέοι συντέλεστες απομείωσης. Δεν προστίθενται τα έξτρα στον εκτελωνισμό. Γνωστοποίηση της τεκμαρτής αξίας πριν τον εκτελωνισμό. Ο καθορισμός του ''Μέσου Υπολοιπόμενου Φόρου'' θα γίνεται βάση του EUROTAX, έτσι κλείνει η ......
 
17/02/2014
Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ΣΕΕΑΕ για την υπόθεση 2012/4193
Η φορολογητέα βάση και ο συντελεστής φορολόγησης θα είναι ίδιοι γαι το καινούριο και το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ο φόρος πολυτελείας δεν θα εφαρμόζεται σε αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν πριν της 4-3-10 σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., έτσι κλείνει η...
 
21/09/2007
Επιτροπή Αναφορών της Ε.Ε.: Ανακοίνωση προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Θέμα: Αναφορά 0686/2006, του Ε. Σ., ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συνδέσμου Εμπόρων & Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδας», σχετικά με εικαζόμενη μη συμμόρφωση της Ελλάδος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό...
 
08/02/2006
Λεκτικό παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ορισμό προστίμου (C-74/06)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δ.Ε.Κ....
 
07/07/2005
Δελτίο Τύπου της Ε.Ε.
Αιτιολογημένη γνώμη Ιουλίου 2005 που προσκαλεί για αλλαγές στον Τελωνειακό Κώδικα...
 
13/03/2002
Επιστολή του κου Van Ran της Ε.Ε. προς τον ΣΕΕΑΕ
Ενημέρωση για την πορεία της καταγγελίας του ΣΕΕΑΕ για την μη συμόρφωση της Ελλάδας στην απόφαση C 375/95 και ...............
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies