Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Ευρωπαϊκή Ένωση

Σ' αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ, Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα υπομνήματα και τις καταγγελίες του Συνδέσμου μας, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο μας καθώς και τον χώρο του αυτοκινήτου σε όλη την Ευρώπη.


Υπομνήματα - Καταγγελίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κανονισμοί Ε.Ε.
Νομοθεσία Ε.Ε.
Αποφάσεις Δ.Ε.Κ.
07/04/2011
Απόφαση Δ.Ε.Κ. 7-4-2011 : C 402/09
«Εσωτερικοί φόροι – Άρθρο 110 ΣΛΕΕ – Φόρος λόγω ρυπάνσεως επιβαλλόμενος κατά την πρώτη ταξινόμηση αυτοκινήτων – Ουδετερότητα του φόρου έναντι των εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε σχέση με τα ομοειδή οχήματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην εγχώρια αγορά» (Ρουμανία)
 
20/09/2007
Απόφαση Δ.Ε.Κ. 20-9-2007 : C 74/06
Απόφαση του Δ.Ε.Κ. μετά την προσφυγή του ΣΕΕΑΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ................
 
22/02/2001
Απόφαση Δ.Ε.Κ. 22-2-2001 : C 393/98
Απόφαση του Δ.Ε.Κ. της υπόθεσης του Πορτογάλου Gomes Valente, η οποία δικαιώνει και τον ΣΕΕΑΕ ..................
 
23/10/1997
Απόφαση Δ.Ε.Κ. 23-10-1997 : C 375/95
Απόφαση του Δ.Ε.Κ. μετά την προσφυγή του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος στην Ευρωκαϊκή Επιτροπή ............
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies