Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Ευρωπαϊκή Ένωση

Σ' αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ, Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα υπομνήματα και τις καταγγελίες του Συνδέσμου μας, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο μας καθώς και τον χώρο του αυτοκινήτου σε όλη την Ευρώπη.


Υπομνήματα - Καταγγελίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κανονισμοί Ε.Ε.
Νομοθεσία Ε.Ε.
Αποφάσεις Δ.Ε.Κ.
30/01/2015
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) - ΕΕ C 326 (2012)
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
15/12/2014
Τα δικαιώματα μας στην Ε.Ε.
Πως διεκδικούμε τα δικαιωματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
18/12/2013
Ελεύθερη Κυκλοφορία Εμπορευμάτων
Οδηγός για την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων...
 
01/03/2010
Συνθήκη λειτουργίας της Ε.Ε. (Σ.Λ.Ε.Ε.)
Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies