Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Υπομνήματα

Σ' αυτές τις σελίδες θα διαβάσετε τα υπομνήματα και τις επιστολές που στέλνει ο Σύνδεσμος, στα Υπουργεία, στις Δημόσιες Υπηρεσίες και σε όλους τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται με τα θέματα του κλάδου, τεκμηριώνοντας τις θέσεις μας και διεκδικώντας το δίκαιο και την ισονομία από την πολιτεία, για την λύση των προβλημάτων μας. Επίσης θα βρείτε τις απαντήσεις που παίρνουμε στα υπομνήματά μας από την Ελληνική πολιτεία.


Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Διάφορα άλλα θέματα
Απαντήσεις Υπομνημάτων
14/03/2018
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς την Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
Αφορά το νέο νομοσχέδιο του ΥΜΕ για το Εισαγώμενο Μεταχειρισμένο Αυτοκίνητο που κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή...
 
14/03/2018
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς τον Βουλευτή Ν.Δ. κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή
Αφορά το νέο νομοσχέδιο του ΥΜΕ για το Εισαγώμενο Μεταχειρισμένο Αυτοκίνητο που κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή...
 
13/03/2018
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς τα Μέλη της επιτροπής ‘ Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις ‘
Αφορά το νέο νομοσχέδιο του ΥΜΕ για το Εισαγώμενο Μεταχειρισμένο Αυτοκίνητο που κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή...
 
13/03/2018
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς τον κ. Σκορίνη μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Αφορά το νέο νομοσχέδιο του ΥΜΕ για το Εισαγώμενο Μεταχειρισμένο Αυτοκίνητο που κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή...
 
29/11/2017
Πινακίδες ΔΟ.Κ., Yπόμηνμα του ΣΕΕΑΕ προς τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Μαυραγάνη
Θέμα : Προτάσεις περί χρήσεως πινακίδων τύπου ΔΟ.Κ...
 
08/11/2017
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς τον κ. Σκορίνη μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Αφορά το νέο νομοσχέδιο του ΥΜΕ για το Εισαγόμενο Μεταχειρισμένο Αυτοκίνητο...
 
08/11/2017
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς τον Βουλευτή Ν.Δ. κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή
Αφορά το νέο νομοσχέδιο του ΥΜΕ για το Εισαγώμενο Μεταχειρισμένο Αυτοκίνητο...
 
07/11/2017
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων
Αφορά το νέο νομοσχέδιο του ΥΜΕ για το Εισαγόμενο Μεταχειρισμένο Αυτοκίνητο...
 
06/11/2017
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς τον Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Χάρη Θεοχάρη
Αφορά το νέο νομοσχέδιο του ΥΜΕ για το Εισαγόμενο Μεταχειρισμένο Αυτοκίνητο...
 
10/07/2017
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων
Θέματα συζήτησης για τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Μαυραγάνη στις 13/07/2017.
 
30/01/2017
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων
Πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα EURO 3-4-5 δεν μεταβιβάζονται στις εμπορίες αυτοκινήτων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη... Αυτοκίνητα σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας...
 
14/07/2016
Πινακίδες ΔΟ.Κ., Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς το Υπουργείο Μεταφορών
Θέμα : Προτάσεις περί χρήσεως πινακίδων τύπου ΔΟ.Κ.
 
25/01/2016
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ προς το Υπουργείο Μεταφορών
Πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα EURO 4, 3....... δεν μεταβιβάζονται στις εμπορίες αυτοκινήτων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη........................
 
15/11/2015
Υπόμνημα του ΣΕΕΑΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα Τζανέτο Φιλιππάκο
Πινακίδες Δοκιμής ΔΟΚ...............
 
14/11/2014
Υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κο Μ. Παπαδόπουλο και Κοινοποίησηση: στην Δ/ντρια του Υφυπουργού, κα Ε. Τσάγκα
Θέμα: Προβλήματα του κλάδου που συζητήθηκαν στις συναντήσεις 10 & 11/11/2014 του ΣΕΕΑΕ, με τον Υφυπουργό κο Μ. Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες του. Α) Απόσυρση αυτοκινήτου, Β) Ασφαλιστική κάλυψη μεταβιβαζόμενων αυτοκινήτων, Γ) Τέλη κυκλοφορίας μεταβιβαζόμενων αυτοκινήτων, Δ) Χρήση πινακίδων δοκιμής, Ε) Οριστική διαγραφή και εξαγωγή του αυτοκινήτου, ΣΤ) Χιλιόμετρα αυτοκινητών
 
11/11/2014
Υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κο Μ. Παπαδόπουλο
Θέμα: Θέση του ΣΕΕΑΕ για την απόσυρση αυτοκινήτου, ασφαλιστική κάλυψη μεταβιβαζόμενων αυτοκινήτων, τέλη κυκλοφορίας μεταβιβαζόμενων αυτοκινήτων, χρήση πινακίδων δοκιμής
 
10/11/2014
Υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κο Μ. Παπαδόπουλο
Θέμα: Θέση του ΣΕΕΑΕ για την απόσυρση αυτοκινήτου
 
24/07/2014
Ερώτημα - Αναφορά προς την Δ/ντρια του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κα Ε. Τσάγκα και Κοινοποίηση: στην Γενική Δ/νση Μεταφορών στον Δ/ντη Τεχνολογίας Οχημάτων, κο Α. Βερόγκο
Προβλήματα από την εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 22172/1386/6-4-2006 Κ.Υ.Α, η οποία τροποποίησε την υπ΄αριθμ. 31949/2725/1998 Κ.Υ.Α
 
30/10/2013
Υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κο Μ. Παπαδόπουλο
Θέμα: Πάταξη του παράνομου εμπορίου αυτοκινήτων
 
02/09/2010
Υπόμνημα προς τον κο Χ. Τσιόκα,Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
''Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση αδείας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων''
 
19/08/2010
Υπόμνημα προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κο Δ. Ρέππα
Θέμα: ''Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση αδείας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων ''
 
23/04/2009
Υπόμνημα προς τον κο Ε. Στυλιανίδη, Υπουργό Μεταφορών και συνάντηση εκπροσώπων του ΣΕΕΑΕ με την κα Ε. Τσάγκα, Γενική Δ/ντρια Υπουργού Μεταφορών
Θέμα: Δοκιμαστικές πινακίδες κυκλοφορίας (ΔΟΚ)
 
11/07/2008
Υπόμνημα προς τον κο Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών
Θέμα: ΚΤΕΟ για τα προς μεταβίβαση μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
 
28/05/2008
Υπόμνημα προς τον κο Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών
Δοκιμαστικές πινακίδες (ΔΟΚ) - Συμπληρωματικό Υπόμνημα
 
14/12/2007
Υπόμνημα προς τον κο Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών
Δοκιμαστικές Πινακίδες (ΔΟΚ)
 
27/10/2007
Διαμαρτυρία προς Δ/νση Συγκοινωνιών Ανατολικής Αττικής
Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από αναίτια κατά τη γνώμη μας καθυστέρηση έκδοσης αδειών – πινακίδων κυκλοφορίας...
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies